Category: Chart

แชมป์ยังคงแชมป์สู่สัปดาห์ที่ 6! ด้าน The Chainsmokers ฟาด 3 เพลงรวดบน Top 10 (Billboard Hot 100 March 18th 2017)

ชาร์ต Billboard 100 ของสัปดาห์นี้ (ลงวันที่ 18 มีนาคม 2017 เก็บคะแนนยอดขายและสตรีม ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม...

อย่ามาเจ๋อกับพี่! Ed Sheeran ครองชาร์ตอันดับ 1 เข้าสู่สัปดาห์ที่ 5 (Billboard Hot 100 March 11th 2017)

ชาร์ต Billboard 100 ของสัปดาห์นี้ (ลงวันที่ 11 มีนาคม 2017 เก็บคะแนนยอดขายและสตรีม ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 กุมภาพันธ์ 2017...

Ed Sheeran ยังเหนียวแน่น!! ขณะที่งาน GRAMMY สร้างความเปลี่ยนแปลงบนชาร์ตครั้งยิ่งใหญ่! (Billboard Hot 100 March 4th 2017)

ชาร์ต Billboard 100 ของสัปดาห์นี้ (ลงวันที่ 4 มีนาคม 2017 เก็บคะแนนยอดขายและสตรีม ตั้งแต่วันที่ 10 – 16 กุมภาพันธ์ 2017...

Ed Sheeran ยังครองแชมป์! ขณะที่ Lady Gaga พุ่งขึ้นแรงด้วยกระแสจากงาน Super Bowl (Billboard Hot 100 Feb 25 2017)

ชาร์ต Billboard 100 ของสัปดาห์นี้ (ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2017 เก็บคะแนนยอดขายและสตรีม ตั้งแต่วันที่ 3 – 9 กุมภาพันธ์ 2017...

Ed Sheeran อ้าแขนต้อนรับอันดับ 1 สู่อ้อมกอด ด้าน Zayn และ Taylor ขยับขึ้นถึง 3 แล้ว! (Billboard Hot 100 Feb 18 2017)

ชาร์ต Billboard 100 ของสัปดาห์นี้ (ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2017 เก็บคะแนนยอดขายและสตรีม ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์...